موارد مهم

1) هرگونه پشتیبانی فقط توسط سیستم پشتیبانی تیکت (ژاکت) انجام می شود . معمولا زمان پاسخگویی 48 ساعت کاری (غیر روزهای تعطیل) است . زمان پشتیبانی سابکس روزهای فرد 14 الی21 و روزهای زوج از 11 الی 18 (غیر روزهای تعطیل) می باشد.

2) چنانچه با مشکل خاصی مواجه شدید ، میتوانید در هر لحظه از شبانه روز به صورت تیکت در سیستم پشتیبانی (ژاکت) با ما در ارتباط باشید.

3) پشتیبانی ما فقط از افزونه سابکس تک که در سایت ژاکت خریداری شده می باشد.